“SA DAVALLADA DES NÚMERO DE CATALANOPARLANTS A BALEARS HAURIA DE FER REFLEXIONAR SES NOSTRES AUTORITAT”

unnamed-2

alma